پیکزو یک فروشگاه آنلاین مبتنی بر سیستم چند‌فروشندگی برای فروش محصولات مبتی بر وب است که محصولات در دسته‌بندی‌های متنوع و توسط فروشندگان حقیقی و در چارچوب قوانین و ضوابط پیکزو عرضه و پشتیبانی می‌شود.

چرا فروش محصول در پیکزو؟

 

چگونه فروشنده شویم؟

چگونه-فروشنده-شویم